Produktbilde
kr 379,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Medlemmer i bokklubben betaler kun kr. 298,- for denne boken.
Som ny medlem får du også en velkomstbok gratis. Det er ingen kjøpsplikt i Pedagogisk bokklubb

Blant baller og klosser

matematikk for de yngste i barnehagen

Å skape mening i lek og samspill med andre er det aller beste utgangspunkt for å danne grunnlaget for livslang læring, noe som er en utfordring, men også en fantastisk mulighet for førskolelærerne.
Nye undersøkelser og sammenlikninger av skoleutvikling fører til kontinuerlige diskusjoner om hvordan man best kan støtte barns læring og grunnleggende ferdigheter i matematikk.

Kunnskap om hvordan matematikk arter seg for de yngste barna, åpner for mange muligheter til å problematisere hverdagslige begreper og fenomener, slik at de blir håndgripelige og anvendelige for barna.

I denne boka er det fortellinger fra hverdagen i barnehagen. Fortellingene gir gode eksempler på hvordan små barn møter matematikken gjennom lek og i samtaler med jevnalderne og voksne. Fortellingene er knyttet til forskning og gir rom for refleksjon og drøfting. Boken er skrevet av Camilla Bjørklund.

Faktaboks:

Forfatter: Camilla Björklund
Forlag:  Cappelen Akademisk Forlag
Språk: Norsk
Antall sider: 192 sider
Utgivelseår: 2012
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER