Produktbilde
kr 299,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Inkluderende språkfellesskap i barnehagen

For å skape gode arenaer for språkutvikling må barnehagene utvikle praksiser som gir alle barna mulighet til å delta.
For å skape gode arenaer for språkutvikling må barnehagene utvikle praksiser som gir alle barna mulighet til å delta. Et godt språkmiljø i barnehagen er tuftet på god ledelse og god organisering, slik at alle barna får mulighet til gjensidig påvirkning og gode danningsprosesser.

Forfatteren diskuterer hvordan ansatte i barnehager, med utgangspunkt i barns interesser og opplevelsesverden, kan finne inkluderende måter å arbeide med språklæring på. Boken tar for seg teorier om språk og språkarbeid og knytter dem til dialoger, samhandling og lek i barnehagens dagligliv.

Katrine Giæver er høgskolelektor med språk og flerkulturelt arbeid som fokusområde. Hun er tidligere utdannet førskolelærer.
Skriv tekst her

Faktaboks:

Forfatter: Katrine Giæver
Forlag:  Fagbokforlaget
Språk: Norsk
Antall sider: 200 sider
Utgivelseår: 2014
Innb: Heftet
ISBN: 978-82-450-1348-1

shadow element
AKTUELLE BØKER
cover
kr 300,00