Produktbilde
kr 249,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Mobbeatferd i barnehagen

Temaforståelse - forebygging - tiltak

Mobbing starter allerede i barnehagen. Det er viktig at en tidlig greier å identifisere barn som utsettes for vedvarende negative handlinger i barnegruppen, og som har problemer med å forsvare seg mot dette.
Den nye Rammeplan for barnehage har mobbing som et prioritert tema. Barnehagene trenger kunnskap og handlingskompetanse for å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing i tidlig alder.

I denne boken presenteres forskningsbasert kunnskap på en konkret og handlingsrettet måte for studenter, pedagoger og andre voksne som jobber i barnehagen. Her gis praktiske eksempler på hva mobbing er i denne alderen, hvordan det kommer til syne i barnegruppen, og hvordan det kan utvikle seg over tid. Videre gis det en oversikt over

* forebyggingsstrategier
* konkrete aktiviteter om hvordan man identifiserer og endrer uønsket      negativ atferd i barnegruppen
* tiltak for å bygge sosiale ferdigheter
* implementeringsplan i barnehagen

Samtidig belyses viktigheten av et godt samarbeid mellom barnehagen, hjemmet og andre instanser.

Faktaboks:

Forfatter: Ella Cosmovici Idsøe, Pål Roland
Forlag:  Cappelen Damm Akademisk
Språk: Norsk
Antall sider: 107 sider
Utgivelseår: 2017
Innb: Heftet
ISBN: 9788202556129

shadow element
AKTUELLE BØKER