Produktbilde
kr 408,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Dialogspill som veiledningsmetode i barnehagen

Refleksjon og læring i grupper

Hvorfor gjør vi som vi gjør i barnehagen? Hvordan kan vi bidra til refleksjon over egne handlinger og holdninger?

Dialogspillet er en gruppeveiledningsmetode som favner alle, uansett kunnskapsgrunnlag, og metoden er systematisk og strukturert i formen. Den kan brukes avdelingsvis og i større grupper som for eksempel på personalmøter eller ledermøter.

Boka gir konkrete råd til deg som skal være veileder, og den er forankret i føringer som er gitt i barnehagesektoren gjennom barnehageloven med rammeplan, stortingsmeldinger og kompetansestrategi for perioden 2014-2020.


Faktaboks:

Forfatter: Siv Akre
Forlag:  Kommuneforlaget
Språk: Norsk
Antall sider: 0 sider
Utgivelseår: 2014
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER
cover
kr 159,00