Produktbilde
kr 249,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Refleksjonshåndbok for barnehagelærere

Hva betyr egentlig det å reflektere? Hvordan reflekterer vi? Og hvorfor skal du som barnehagelærerstudent reflektere over din kommende rolle som barnehagelærer?
Målet med refleksjon i barnehagelærerutdanningen er å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste profesjonsutøvere som hele tiden er opptatt av praksisendring til det beste for barna. Evne og vilje til å reflektere over det du gjør i samhandlingen med barna og dine kolleger, er derfor en viktig side av arbeidet som barnehagelærer. Det å lære seg å bruke refleksjon som læringsredskap i studietiden vil kunne gi deg en kompetanse du får mye bruk for som utøvende barnehagelærer. Som barnehagelærer skal du forvalte både et samfunnsansvar og et personlig ansvar for å gi barna så gode vekst- og læringsvilkår som mulig. 

Boken er først og fremst skrevet for barnehagelærerstudenten, men den er også et svært nyttig hjelpemiddel for de som allerede jobber i barnehagen. Den viser enkle fremgangsmåter og holdepunkter for refleksjon i en barnehagefaglig sammenheng. 

Kristin Bie er fagutviklingskonsulent på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene. 

Faktaboks:

Forfatter: Kristin Bie
Forlag:  Universitetsforlaget
Språk: Norsk
Antall sider: 0 sider
Utgivelseår: 2016
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER