Produktbilde
kr 439,00
Antall:

Forhåndsbestill boken!
Boken vil sendt ut og fakturert i slutten av februar når vi har den på lager.


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Barnehagens rammeplan i praksis

Forhåndsbestill boken som kommer 26.2.2018

Ledere og ansatte i ti barnehager forteller om planarbeid, visjoner, satsninger og pedagogiske valg. Personalet viser hvordan de arbeider med kvalitetsutvikling og progresjon, handlingsplaner mot mobbing, fordypning, inkludering og medvirkning.
Vii har fått en ny rammeplan. Barnehageleders stemme og personalets kunnskap har fått en sentral plass i revidert utgave av Barnehagens rammeplan i praksis

Ledere og ansatte i ti barnehager forteller om planarbeid, visjoner, satsninger og pedagogiske valg. Personalet viser hvordan de arbeider med kvalitetsutvikling og progresjon, handlingsplaner mot mobbing, fordypning, inkludering og medvirkning. Dette relateres direkte til rammeplanens ulike deler og tekstene knyttes opp til verdigrunnlaget, formål og innhold. Det er lagt særlig vekt på de nye aspektene ved rammeplanen, som lekens og barndommens egenverdi, vennskap, de yngste barnas barnehage og overgang barnehage-skole. Samisk barnehage har fått en større plass i revidert utgave i tråd med rammeplanen etter 2017. Personalets refleksjoner, dokumentasjoner og observasjoner bak pedagogiske valg viser bredde og kompleksitet i praksis. 

Boken bygger på en langtidsstudie fra ti praksisbarnehager, hvor flertallet har vært utdanningsbarnehager med praksislærere som i en årrekke har hatt studentansvar og samarbeid med forskere ved ulike barnehagelærerutdanninger. 
Hvert kapittel avsluttes med refleksjoner og spørsmål som kan være utgangspunkt for diskusjoner blant personalet. Disse kan også brukes av aktuelle studentgrupper i fordypninger innen ledelse, rammeplan- og barnehagehistorikk og utøverpraksis i barnehagelærerutdanningens ulike pedagogiske emner. 

Forfatterne Bente Fønnebø og Unni Jernberg er begge barnehagelærere og har fulgt barnehagen over lang tid som undervisere, og forskere i prosjektledelse og veiledning.

Boken forventes ferdig og sendt 26. februar 2018

Faktaboks:

Forfatter: Bente Fønnebø, Unni Jernberg
Forlag:  Cappelen Damm Akademisk
Språk: Norsk
Antall sider: 0 sider
Utgivelseår: 2018
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER
cover
kr 369,00