Produktbilde
kr 519,00
Antall:

Forhåndsbestill boken!
Forventet på lager og sending til deg 23.04.2018


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Barnehagens grunnsteiner

Formålet med barnehagen - 2. utgave

Formuleringene i barnehagens formålsparagraf er både mange og fine, men hvordan skal de forstås og omsettes i praksis? Til dette arbeidet kan denne boka være en faglig inspirasjon.
Formålsparagrafen er langt mer detaljert enn tidligere. Blant annet er barnehagens verdigrunnlag blitt mer tydelig og begreper som læring, lek, danning og omsorg er kommet inn i lovteksten. 

Hvordan kan man ivareta et økende fokus på læring og ferdigheter med en dannelsesdimensjon? Hvordan kan verdigrunnlaget realiseres i praksis? Med utgangspunkt i enkeltformuleringer i formålsparagrafen har bidragsyterne gitt verdifulle innspill til det som danner essensen i en levende barnehagepedagogikk. Ønsket er bl.a. å bidra til kritisk refleksjon rundt formålet med barnehagen og presentere forskning, teori og debatt som på ulike måter er knyttet til dette. Med ny rammeplan for barnehagen har grunnleggende verdier som bærekraft, respekt for naturen og menneskeverdet, nestekjærlighet, solidaritet, likeverd og likestilling, livsmestring og helse fått en større oppmerksomhet. Dette reflekteres også i 2.utgaven av boka.

Forfatterne representerer ulike fagmiljøer og bidrar med et mangfold av kunnskaper og analyser på feltet. 

Boka er skrevet først og fremst for barnehagelærerstudenter, lærerutdannere, praktikere og forskere og andre med særlig interesse for barnehagefeltet.

Bidragsyterne er i tillegg til redaktørene: Hilde Merete Amundsen, Hjørdis H. Krosshøl Bakke, Kathrine Bjørgen, Stig Broström, Eva S. Brønstad, May Britt Drugli, Liv Gjems, Per Tore Granrusten, Anne Greve, Gunhild Hagesæther, Kris Kalkman, Marit Kanstad, Sonja Kibsgaard, Trude Kristiansen, Anne-Mari Larsen, Ole Fredrik Lillemyr, Gunvor Løkken, Sturla Sagberg, Ingrid Pramling Samuelsson, Monica Seland, Kristin R. Tholin og Maria Øksnes 

Forhåndsbestill boken - som kommer 2. april 2018

Faktaboks:

Forfatter: Vibeke Glaser (red.), Kari Hoås Moen (red.), Sissel Mørreaunet (red.), Frode Søbstad (red.)
Forlag:  Universitetsforlaget
Språk: Norsk
Antall sider: 305 sider
Utgivelseår: 2018
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER
cover
kr 298,00 kr 248,00