Produktbilde
kr 268,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Medlemmer i bokklubben betaler kun kr. 168,- for denne boken.
Som ny medlem får du også en velkomstbok gratis. Det er ingen kjøpsplikt i Pedagogisk bokklubb

Små barns forhandlinger i lek

Forfatterens hovedfokus i denne boka er de yngste barnehagebarnas relasjoner og samspill gjennom forhandlinger i lek.
Forhandlinger defineres som forsøk på å bli enige i relasjoner og lek til tross for at de involverte barna kan ha ulike individuelle erfaringer, uttrykksformer og forventninger. Ved hjelp av et stort innsamlet observasjonsmateriale fra barnehager, undersøker forfatteren hva de yngste barna forhandler om i lek, hvordan de forhandler og hvilke strategier de benytter i disse forhandlingene.

Ifølge Alvestad lærer barn mye av de forhandlingene de inngår i, blant annet sosial, kulturell og personlig kompetanse. For barn lærer ikke bare av voksne, men også i det lekende samværet med hverandre. Ved å observere og prøve å forstå barns forhandlinger med hverandre, kan de voksne bidra positivt til at barnehagen kan bli en deltakende læringsarena for de yngste barna.

Boka passer for førskolelærerstudenter og for personalet i barnehager.

Faktaboks:

Forfatter: Torgeir Alvestad
Forlag:  Cappelen Damm Akademisk
Språk: Norsk
Antall sider: 150 sider
Utgivelseår: 2012
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER