Produktbilde
kr 368,00 kr 298,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Kreativ bruk av digitale verktøy

Barnas digitale dannelse starter tidlig. Mange blir i svært ung alder godt kjent med smarttelefon og nettbrett - og de ansatte i barnehagen står overfor nye krav til digital kompetanse.
Med utgangspunkt i en rekke erfaringer, praksisfortellinger og bilder fra Myrertoppen barnehage viser forfatteren hvordan de ansatte kan opparbeide profesjonsfaglig digital kompetanse. Hun forteller også hvordan barnehagen kan ta i bruk digitalt utstyr som en naturlig del av kreative og skapende aktiviteter og prosjekter.

Boka viser hvordan de voksne kan bidra til å utvikle barns digitale dømmekraft. Gjennom lystbetont utforskning får barna trent ferdigheter og holdninger, og de voksne får et verktøy til å anerkjenne hvert enkelt barns digitale liv som et utgangspunkt for dannelse - i lek, utforskning og læring

Faktaboks:

Forfatter: Cathrine Fragell Darre
Forlag:  Kommuneforlaget
Språk: Norsk
Antall sider: 168 sider
Utgivelseår: 2013
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER