Produktbilde
kr 349,00 kr 249,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen

Barnehagepersonalets kompetanse blir ansett å være den viktigste faktoren for utvikling av et barnehagetilbud med god kvalitet. Samtidig blir det ofte rapportert om at det er vanskelig å få til en målrettet kompetanseutvikling i barnehagene.
Boka Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen vil være et nyttig redskap for barnehagelærerstudenter og personale i barnehagene. De senere årene har norsk barnehagesektor gjennomgått store endringer. Ekspansiv utbygging av barnehager, førskolelærermangel og økt fokus på kvalitet har vært sentrale trekk. Etter hvert som kvantiteten – antallet barnehageplasser har økt – så er det blitt stadig sterke vektlegging av kvaliteten i tilbudet. Slik har det vært en politisk målsetting å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Et viktig virkemiddel for å nå denne kvaliteten er kontinuerlig kompetanseutvikling.

Denne boka viser hvordan en kan arbeide med systematisk kompetanseutvikling i barnehagen. Forfatteren tar for seg sentrale tema som rekruttering, kartlegging av behov for kompetanseutvikling og ulike metoder for utvikling av kompetanse i barnehagen. Hele tiden blir dette drøftet opp mot hvordan kompetanseutvikling er med på å sikre et godt barnehagetilbud.

Innholdet i boka baserer seg på forfatterens egen forskning på behov for kompetanseutvikling i barnehagene i Norge, og andre sentrale forskningsresultater fra barnehagesektoren. I tillegg gir boka en rekke praktiske tips for hvordan en kan drive kompetanseutvikling.

Boka egner seg både til de som er styrere og ledere i barnehagen og som bok i barnehagelærerutdanningen på bachelor og masternivå. Forskere og undervisere i sektoren vil klart også få inspirasjon til mer forskning på området.

Faktaboks:

Forfatter: Kjell Åge Gotvassli
Forlag:  Cappelen Damm Akademisk
Språk: Norsk
Antall sider: 216 sider
Utgivelseår: 2013
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER