Produktbilde
kr 315,00 kr 245,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Omsorg i barnehagen

Har omsorg havnet i skyggen av læring i barnehagen? I faglige og politiske sammenhenger er begrepet lite vektlagt i dag.
På bakgrunn av den grunnleggende – men selvfølgelige – rollen som omsorg har, kan dette være problematisk. Det er nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen og tydeliggjøring av dens egenart. 

Intensjonen med boken er konsentrert oppmerksomhet på omsorg som fenomen, og særlig omsorgsrelasjoner med vekt på dialogiske, gjensidige og dynamiske sider ved forholdet. Barn er aktive omsorgsdeltakere, og ambisjonen er å utvikle et kunnskapsgrunnlag som skiller seg fra den hverdagslige og amatørmessige kunnskapen om omsorg. Boken inneholder relevant teori og forskning omkring temaet, og det er også lagt vekt på metoder og strategier som studenter og barnehagelærere kan anvende for å utvikle sin egen omsorgskompetanse.

Kristin Rydjord Tholin er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.

Faktaboks:

Forfatter: Kristin Rydjord Thylin
Forlag:  Fagbokforlaget
Språk: Norsk
Antall sider: 195 sider
Utgivelseår: 2013
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER