Produktbilde
kr 297,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Mye er forskjellig – men bare utenpå?

Om barn, barneoppdragelse og utdanning i en mangfoldig verden

Vi lever i et flerkulturelt samfunn, men har vi tatt konsekvensene av det når det gjelder oppdragelsen av barna våre og tilbudet i barnehager og skoler?
Forfatter dr. polit. Eva Johannessen analyserer oppdragelse, skole  og utdanning i den vestlige verden på bakgrunn av hennes internasjonale erfaring når det gjelder oppdragelse og utdanning.

Tittelen på denne boka er hentet fra en kjent barnesang som sier at det bare er utseendet som skiller barn i ulike deler av verden fra hverandre. Men er det bare utenpå de er forskjellige? Barn lever under svært ulike betingelser, og mange steder er oppdragelsen helt motsatt av hva vi mener er best i vår del av verden. På tross av forskjeller i levekår, styresett, kjønnsrollemønster, oppdragelse og utdanning vokser de fleste barn opp til å bli samfunnsnyttige og velfungerende borgere. Selv om alle barn kjenner glede, sorg og sinne, er måten behov og følelser uttrykkes på, tillært. Det varierer fra en kultur til en annen. Forfatteren setter derfor et spørsmålstegn ved budskapet i sangen.

Forfatteren gir eksempler fra forskjellige deler av verden som belyser mangfold og kontraster i synet på barn og deres rolle i familie og samfunn. Noen av eksemplene er hentet fra land hvor våre flyktninger, asylsøkere og innvandrere kommer fra. Hun retter også et kritisk blikk mot vestlig hjelp og støtte til barn i fattige land. En forutsetning for at hjelpen skal lykkes er at den bygger på de ulikheter som fins og de  ressurser som er i miljøet.

Boka er rettet mot journalister, studenter og alle som arbeider med og er opptatt av barn, enten det er i Norge eller i andre deler av verden.


Om forfatteren:
Eva Johannessen er cand.paed. med doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet 25 år med lærerutdanning; først ved Høgskole og deretter ved Universitetet i Oslo. Siden 1997 har hun arbeidet som selvstendig konsulent med utdanningsprosjekter i Afrika, Asia og Latin Amerika. Hun har bl.a. hatt oppdrag for Flyktningehjelpen, Redd Barna og Regnskogfondet. Hun har tidligere skrevet flere lærebøker om rådgivning og spesialpedagogikk. 


Faktaboks:

Forfatter: Eva Johannessen
Forlag:  SEBU
Språk: Norsk
Antall sider: 206 sider
Utgivelseår: 2009
Innb: Heftet
ISBN: 978-82-91529-26-4

shadow element
AKTUELLE BØKER