Produktbilde
kr 340,00 kr 298,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

NB! Dette er for tiden velkomstbok i Pedagogisk bokklubb!
Som ny medlem vil du derfor få denne boken helt gratis. Det er ingen kjøpsplikt i Pedagogisk bokklubb

Barn som utfordrer

Hvordan møter vi utagerende barn som slår eller biter andre barn?
Denne boken er ful av gode eksempler med hva som virker i arbeidet med barn som utfordrer! Hvordan kan de ansatte nå fram til barn som har vanskelig for sosialt samspill? Disse barna trenger ekstra støtte og oppmerksomhet for å utvikle seg optimalt - men hvordan?
 
Hasse Hedström har intervjuet forskere og møtt barnehagelærere og andre som jobber i barnehagesektoren og hvis innsats betyr mye for disse barnas utvikling. Ambisjonen har vært å fange og formidle noen av de mer lovende strategiene som de bruker i hverdagen.

Her er det du kan lese i boken: 

 

Cici Hoffman, barnehagelærer: 

Relasjonsbygging og tegneseriesamtaler ble 

framgangsrike byggesteiner  


Martin Forster, psykolog og forsker:

Å moralisere løser ingen problemer i barnehagen  


Birthe Hagström, barnehagelærer og doktor i pedagogikk:

Kunnskap om tilknytningsmønstre hjelper 

pedagogen å forstå barnet  

 

Kirseberg i Malmø:

Tilknytningspedagoger hjelper familier som 

trenger ekstra støtte  

 

Helen Åkesson, barnehagelærer og tilknytningspedagog: 

Mulighet til å møte barn og foreldre på et dypere plan  

Kirseberg ressursteam i Malmö: 

Barnet er ikke vanskelig, det gjør så godt det kan  


Lugnets skola i Hammarby sjöstad:

CPS ivaretar barnas forslag til hvordan problemene skal løses  

 

Anna-Karin Andershed, dr. philol. og universitetslektor i psykologi:

Positiv forsterkning er den beste innlæringspsykologiske metoden  

 

Pinocchiogruppen i Söderbärke:

Strukturert arbeidsmåte gjør at problemer avdekkes tidlig  

 

Seksjonen for ressurs- og støttevirksomhet, Linköping: 

Tanken er å forandre pedagogens bilde av barnet  

 

Barnehagelærere i Lindköping:

ICDP er ingen bruksanvisning – det er vi som er verktøyet  

 

Ulrika Aspeflo, logoped og veileder:

Det er ikke uvanlig at personalet legger skylden på andre  

 

Ann Engström, spesialpedagog og veileder:

En tilbakegang betyr ikke å rykke tilbake til start  

 

Maria Johansson, barnehagelærer:

Ved å få en annens perspektiv kan vi komme videre  

 

Marita Andrä, barnehagelærer:

Veiledning har gjort at jeg forholder meg til barna 

på en annen måte  

 

Ösbydalens förskola i Gustavsberg: 

Komet bygger relasjoner mellom barnet og pedagogene  

 

Krabban, Skogslyckans förskola i Uddevalla:

Slukker stjerneglansen i barneøynene er det på tide å gripe inn  

 

Barnehagene i Eskilstuna:

En løsningsorientert arbeidsmåte er å lete etter 

det som fungerer  

 

Tomine Lindell-Bagge, barnehagelærer og spesialpedagog:

Marte Meo handler om å arbeide med kameraet som verktøy  

 

Elinor Schad, barnehagepsykolog og doktorgradsstipendiat: 

Å gå rett løs på en metode blir sjelden særlig vellykket    

 

Kristian Lutz, forsker og lektor:

Tillat like store avvik fra normen hos barn som hos voksne    


Faktaboks:

Forfatter: Hasse Hedström
Forlag:  Pedagogisk Forum
Språk: Norsk
Antall sider: 208 sider
Utgivelseår: 2015
Innb: Heftet
ISBN: 978-82-7391-172-8

shadow element
AKTUELLE BØKER
cover
kr 298,00 kr 248,00
cover
kr 349,00 kr 299,00