Produktbilde
kr 279,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Ut fra egne forutsetninger

Inkluderende pedagogikk i barnehagen

Ut fra egne forutsetninger handler om hvordan man kan skape et inkluderende og mangfoldig fellesskap med plass til alle barn, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, der ingen utestenges, mobbes eller diskrimineres.
Søkelyset rettes mot det som skal til for å kunne gi hvert barn et mest mulig tilpasset og likeverdig tilbud i barnehagen. Boka er skrevet for barnehagelærerstudenter, barnehagelærere og andre barnehageansatte. Den kan også være aktuell for øvrige faggrupper som arbeider med pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger i barnehage- og småskolefeltet. Kristin Pedersen har utdanning som førskolelærer og spesialpedagog, med embetseksamen i spesialpedagogikk. Hun er høgskolelektor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Pedersen har arbeidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning siden 1992. Hun er fagansvarlig for studietilbudene Barn med særlige behov og Spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge.

Faktaboks:

Forfatter: Pedersen, Kristin
Forlag:  Fagbokforlaget
Språk: Norsk
Antall sider: 173 sider
Utgivelseår: 2015
Innb: Heftet
ISBN: 978-82-450-0767-1

shadow element
AKTUELLE BØKER
cover
kr 295,00