Produktbilde
kr 169,00
Antall:


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Barnehagen - for barna?

I denne boken har Unni Bleken samlet sin enorme erfaring og dype innsikt mellom to permer
Boken er en støtteerklæring til alle landets barnehagelærere. En bekreftelse på at det norske barnehagen er bygget på og de det landets barnehagelærere har trodd på i mange år, er like viktig som det alltid har vært.

Boken er delt i fem kapitler: Vannskillet er statusrapport over hvor vi befinner oss. Kvalitet i barnehagen legger fundamentet for kommende vurderinger og drøftinger. Overordnede mål og sentrale konflikter behandler språk og språktilegnelse i barnehagen, de minoritetsspråklige barna, gratis kjernetid, språktesting. Det største konfliktområdet i barnehagepolitikken. Inkludering og medvirkning behandler de ideelle mål, barns lovfestede rettigheter og avstanden mellom dette og det som kan være mulig å få til. Avstanden mellom det vet er bra og det vi godtar som godt nok kan bli for stor. Blikket utenfra er OECDs kritiske søkelys på forvaltningsleddet i den norske barnehagen. Det er lite kjent blant barnehagefolket.
 

Ved kjøp av 10 eller flere kr. 98,-

Faktaboks:

Forfatter: Unni Bleken
Forlag:  Pedagogisk Forum
Språk: Norsk
Antall sider: 88 sider
Utgivelseår: 2017
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER