Produktbilde
kr 349,00
Antall:

Forhåndsbestill boken!
Boken vil bli sendt i slutten av februar.


Ikke mva.pliktig (Total pris)

Barn og estetisk praksis

Sanser, væren og læring

Barn og estetisk praksis er basert på barns forskjellige uttrykk og væremåter i lek og aktiviteter i barnehagen. Alice Kjær knytter teori og praksis sammen ved hjelp av en mengde eksempler fra barns hverdagsliv og pedagogisk praksis. Boka er rikt illustrert med forfatterens egne bilder. Boken beregnes ferdig og sendes 23.2.2018

Barn er naturlig estetisk tilstede i verden og de opplever og uttrykker seg kroppslig og sanselig. Dette har betydning for barnas hverdagsliv, læring og utvikling. Ved å ha større oppmerksomhet på barns uttrykk og væremåte kan vi utvikle og fremme en estetisk praksis. Estetisk praksis og estetiske læreprosesser foregår overalt når barn sanser og utforsker omgivelsene. I denne sansingen erfarer og bearbeider de allmenne, hverdagslige forhold som:

- skape fellesskap og relasjoner 
- være seg selv og bli seg selv
- oppleve fordypning alene og i fellesskap 
- oppleve nærvær, trygghet, sorg, glede og frykt 

Barnehagen har økt oppmerksomhet på små barns læring og på hvordan de lærer best og mest effektivt. Dette perspektivet på læring innebærer en risiko for at de profesjonelle voksne blir tvunget til å legge mer vekt på den læringen som kan måles og testes. Det er ikke nødvendigvis den måten barn lærer best på og det er ikke læring ut fra barnets perspektiv eller danning som er i sentrum.

Barnets estetisk sanselig tilnærming til verden rommer nesten uendelige ressurser til å lære og oppdage verden. Disse estetiske praksiser er det viktig å fremme fra barna er helt små.

Barn og estetisk praksis er basert på barns forskjellige uttrykk og væremåter i lek og aktiviteter i barnehagen. Alice Kjær knytter teori og praksis sammen ved hjelp av en mengde eksempler fra barns hverdagsliv og pedagogisk praksis. 
Boka er rikt illustrert med forfatterens egne bilder.

Alice Kjær arbeider i det Reggio Emilia-inspirerte Børnehuset Tiziana i Aalborg, Danmark. Forfatteren og pedagogen var med på å etablere Tiziana. Kjær er en etterspurt foredragsholder i Norge og Danmark, og via undervisning og foredrag inspirerer hun andre og viser hvordan prosjektarbeid med småbarn kan skape grobunn for fellesskap, fordypning og lekende læring. Alice Kjær er særlig opptatt av at de yngste barnas kroppslige og sanselige utrykksformer er deres måte å forstå verden på.

Sagt om boka: 
"Dette er en bok som det er veldig bruk for i den pedagogiske verden. Den vil hjelpe praksisfeltet med å støtte barna i å uttrykke seg gjennom mange forskjellige utrykksformer" 
Ulla Liberg, dansk forfatter og pedagog. 


Sagt om boka:

«Dette er en bok som det er veldig bruk for i den pedagogiske verden. 
Den vil hjelpe praksisfeltet med å støtte barna i å utrykke seg gjennom 
mange forskjellige utrykksformer». 
Ulla Liberg, dansk forfatter og pedagog.


Faktaboks:

Forfatter: Alice Kjær
Forlag:  Cappelen Damm Akademisk
Språk: Norsk
Antall sider: 0 sider
Utgivelseår: 2018
Innb: Heftet

shadow element
AKTUELLE BØKER